O blogu

Ten blog to wyjście naprzeciw osobom, które uczą się języka polskiego i potrzebują krótkich materiałów audio, żeby ćwiczyć język, zwłaszcza rozumienie ze słuchu, ale też chcą poznawać nowe słowa, zwroty, konstrukcje językowe.

Jak mówi znane przysłowie: Nie od razu Kraków zbudowano. Na początek znajdziecie tutaj linki do krótkich podcastów pod wspólnym tytułem "Nagłówki" ("Headlines"). Są to krótkie teksty, zwykle złożone z kilku zdań, omawiające np. aktualne zdarzenie w świecie polityki, gospodarki, kultury, itp. itd.

Planuję także dłuższe formy, bardziej zróżnicowane i przeznaczone dla osób bardziej zaawansowanych w nauce języka.

W każdym poście znajdziecie link do odcinka podcasta - tworzę je w programie Anchor. Poniżej linku audio będę też umieszczał pełny tekst.

ENGLISH

This blog has been created for foreigners who learn Polish and need short audio materials to practice the language, especially listening comprehension, but for those who also want to learn new words, phrases, language constructions.

As the well-known proverb says: Krakow was not built in a day. At the beginning you will find here links to short podcasts under the common title "Nagłówki" ("Headlines"). These are short texts, usually composed of several sentences, discussing e.g. an actual event in the world of politics, economy, culture, etc.

I also plan longer forms, more diverse and intended for people who are more advanced in language learning.

In each post you will find a link to a podcast episode - I create it in the Anchor program. Each entry will also contain a full transcription.


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej
Accept !